Pažymėta: Star Trek

Šaltasis laiko karas - Džonatanui Arčeriui demonstruoja laiko linijas, laiko agentas Daniels iš 29 amžiaus (Star Trek - ENT).

Star Trek chronologija

Dar 1964 metais Gene Rodenberry sukurta Star Trek idėja pavirto į visą kosminę sagą ir dar ir šiandieną tęsiasi, kurdama savo fantastinės visatos, praeities ir ateities istoriją, kuri šiame straipsnyje ir aprašyta.

Star Trek saga

“Kosmosas – mūsų galutinis pasienis. Tai kosminio laivo „Enterprise“ kelionės, ieškant naujų gyvybės formų ir civilizacijų, drąsiai žengiant tenai, kur dar nežengė nei vieno žmogaus koja“ – panašiais žodžiais prasidėjo pirmieji Star Trek TV...

Ferengi įsigijimo taisyklės.

Ferengi įsigijimo taisyklės

Fantastinėje Star Trek  visatoje – ultrakapitalistinės ateivių rasės „Ferengi” atstovai turi savų taisyklių rinkinį, kuris garantuoja jų pelno ir ekonomikos augimą.